Geo Konsult Eftf

"Engageret rådgivning"

Ydelser

Vibrationsmåling

Vi  udfører løbende vibrationsmåling for en lang række større danske entreprenørvirksomheder.

Fotoregistrering

I forbindelse med vibrationsmåling udføres typisk fotoregistrering  af berørte ejendomme, for dokumentation af tilstand inden entreprenørarbejder igangsættes. 

Vejledende støjmåling

Vi har lang erfaring i udførelse af vejledende støjovervågning af byggepladsstøj

Slaggerundersøgelse

Vi udfører undersøgelser af slagger i terrændæk. 

Grundig dokumentation


Grundig dokumentation


Konkurrencedygtige priser


Unik service


"Lad trygt os stå for dokumentation"

Professionel vejledning


Grundig dokumentation 


Tilfredse kunder


"Vi hjælper dig med at komme i mål ."